Các lợi ích về thực phẩm bổ sung trong thời gian cực kỳ khó khăn

Các lợi ích về thực phẩm bổ sung trong thời gian cực kỳ khó khăn

Nhận được nhiều tiền hơn cho
hàng tạp hóa với EBT Đại dịch

Đại dịch đã khiến việc nuôi sống của cả gia đình trở nên khó khăn hơn. Đại dịch EBT (hoặc P-EBT) là một chương trình liên bang cung cấp cho các gia đình đủ điều kiện trợ cấp thực phẩm ngoài các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá tại nhà trẻ hoặc trường học. Tìm hiểu cách P-EBT có thể giúp bạn làm cho ngân sách nhỏ hơn cảm thấy lớn hơn.

Bữa ăn lành mạnh khi ở nhà

Cách Gia đình Hưởng lợi với Quyền lợi P-EBT


Thanh toán bằng Thẻ P-EBT thật dễ dàng55% nói rằng P-EBT làm giảm lo lắng của họ về việc có thể thanh toán các hóa đơn của họ.

Tôi đã có thể nuôi dưỡng con mình bằng P-EBT. Tôi gặp khó khăn khi đi tặng đồ ăn hoặc nhận bữa trưa ở trường vì tôi bị khuyết tật và không thể lái xe.

55% nói rằng P-EBT làm giảm lo lắng của họ về việc có thể thanh toán các hóa đơn của họ.

Người nhận ―P-EBT

"Tôi đã có thể nuôi dưỡng con mình bằng P-EBT. Tôi gặp khó khăn khi đi tặng đồ ăn hoặc nhận bữa trưa ở trường vì tôi bị khuyết tật và không thể lái xe."

Người nhận -P-EBT